Potencjał ekonomiczny

Rzeszów to największe miasto południowo-wschodniej Polski, stolica województwa podkarpackiego stanowiącego wschodnią granicę Unii Europejskiej, jak również centralny ośrodek Rzeszowskiego Obszaru Metropolitarnego. Miasto pełni funkcję ważnego ośrodka przemysłu lotniczego, informatycznego, farmaceutycznego, jak również handlu, budownictwa oraz nowoczesnych usług dla biznesu. Stanowi ekonomiczne, akademickie, naukowe i kulturalne centrum południowo-wschodniej Polski.

Stolica Podkarpacia jest liczącym się ośrodkiem handlowym i logistycznym dla przedsiębiorców ze Słowacji, Ukrainy, Węgier oraz Rumunii, posiada jedną z najbardziej rozwiniętych sieci handlowych w Polsce. W granicach administracyjnych miasta, jak również w bezpośrednim sąsiedztwie Rzeszowa funkcjonują Parki Naukowo-Technologiczne oraz w pełni uzbrojone i doskonale skomunikowane strefy aktywności gospodarczej. Rzeszów to także siedziba główna wielu innowacyjnych klastrów i stowarzyszeń, z Krajowym Klastrem Kluczowym "Dolina Lotnicza" na czele.

Miasto jest laureatem wielu prestiżowych rankingów i konkursów gospodarczych (m.in. Ranking Miast Atrakcyjnych dla Biznesu magazynu gospodarczego Forbes w kat. miast 150 – 299 tys. mieszkańców). Jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia EUROCITIES, Unii Metropolii Polskich, jak również Związku Miast Polskich.

196 821

Liczba mieszkańców

5391,42 zł

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

31 056

Liczba podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

5,9%

Stopa bezrobocia

Stolica polskiego lotnictwa

Lotnictwo to wiodąca inteligentna specjalizacja województwa podkarpackiego i Rzeszowa. Tradycje przemysłu lotniczego w regionie sięgają już lat 30-tych XX wieku. Na dzień dzisiejszy w Rzeszowie oraz najbliższym sąsiedztwie miasta działają znane i globalnie rozpoznawalne korporacje lotnicze, wśród których wymienić można takie marki, jak: Pratt&Whitney, MTU AeroEngines, Pratt&Whitney AeroPower, MB Aerospace, Heli-One, Collins Aerospace, Lisi Aerospace czy BODYCOTE. Co szczególnie istotne, poza działalnością produkcyjną czy serwisową, przedsiębiorstwa lotnicze uruchamiają również ultranowoczesne i doskonale wyposażone Centra Badawczo-Rozwojowe.

To właśnie w Rzeszowie zlokalizowane są klastry i stowarzyszenia lotnicze: Krajowy Klaster Kluczowy Dolina Lotnicza, zrzeszający ponad 160 podmiotów z branży lotniczej, ale również Podkarpackie Powiązanie Kooperacyjne Klaster Lotnictwa Lekkiego i Ultralekkiego, czy choćby Klaster Systemów Bezzałogowych.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie przedsiębiorstw z branży lotniczej, w rzeszowskich szkołach średnich o profilu technicznym tworzone są klasy patronackie (m.in. kierunki technik mechanik lotniczy, technik awionik, czy technik lotniskowych służb operacyjnych). Wspomniane kierunki realizowane są w ścisłej współpracy z ekspertami przemysłu lotniczego, reprezentującymi przedsiębiorstwa Pratt&Whitney Rzeszów, Heli-One Polska, Linetech czy Pratt&Whitney AeroPower. W ramach wdrożonego dualnego systemu kształcenia, uczniowie mają możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji u boku doświadczonych serwisantów w nowoczesnych obiektach produkcyjnych i serwisowych wspomnianych przedsiębiorstw.

Dostrzegając niebagatelny wkład, ale również potencjał Rzeszowa i Podkarpacia dla dalszego rozwoju polskiego sektora aerospace, w roku 2015 Polska Agencja Kosmiczna podjęła decyzję o utworzeniu w Rzeszowie swojego Oddziału Terenowego. Rzeszowski Oddział odpowiada za wsparcie działań szeroko pojętego sektora kosmicznego z obszaru Polski południowej (7 województw), jak również za utrzymywanie współpracy z państwami Europy Środkowo-Wschodniej.

30 tys.

pracowników zatrudnionych w firmach Doliny Lotniczej

Międzynarodowy Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka

772 238 pasażerów

18 806 operacji lotniczych

(Dane sprzed pandemii za 2019)

Cargo

Lotniczy Punkt Odpraw Fitosanitarnych

Politechnika Rzeszowska

Wiodący w kraju ośrodek kształcenia pilotów lotnictwa cywilnego

Doskonała lokalizacja

W Rzeszowie krzyżują się ważne szlaki komunikacyjne: wchodząca w skład III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego autostrada A4, zapewniająca komfortowe połączenie drogowe Europy zachodniej z Ukrainą, drogi krajowe nr 9, 19, 94, 97 oraz pozostająca w fazie realizacji droga ekspresowa S-19. Przez miasto przebiega również magistrala kolejowa E-30 o międzynarodowym znaczeniu gospodarczym.

W odległości 8 kilometrów od granic administracyjnych miasta zlokalizowany jest Międzynarodowy Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka”, który oferuje bezpośrednie połączenia pasażerskie z ważnymi europejskimi metropoliami oraz Stanami Zjednoczonymi, jak również usługi przewozowe typu CARGO.

260 km

Do stolicy: Warszawy

1,45 h

Czas dojazdu do Krakowa

New York Newark

Bezpośrednie połączenia pasażerskie ze Stanami Zjednoczonymi

Bliskość granic państwowych

Barwinek (SK) - 87 km

Korczowa (UA) - 98 km

Jakość życia

Rzeszów to dynamicznie rozwijające się miasto młodych i przedsiębiorczych ludzi. W opublikowanym przez Fundację im. Roberta Schumana w listopadzie 2019 roku rankingu „Europolis - Miasta dla Młodych”, stolica Podkarpacia uplasowała się na bardzo wysokim II miejscu, ustępując jedynie Warszawie. Za najmocniejsze atuty miasta uznano stojącą na bardzo wysokim poziomie edukację, zarówno wyższego, jak i niższego szczebla. Doceniono miejskie inwestycje infrastrukturalne, dynamiczny rozwój mobilności, najnowocześniejszy w kraju system roweru miejskiego 4 generacji, jak również bogatą ofertę kulturalno-rozrywkową Rzeszowa.

Zgodnie z wynikami ogólnopolskich rankingów, Rzeszów to też zdecydowanie najbezpieczniejsze i najczystsze miasto wojewódzkie w Polsce. Bardzo wysoko oceniania jest oferta usług instytucji ochrony zdrowia w mieście, ogólna dostępność kadr medycznych oraz ponadprzeciętna liczba oddziałów położniczych. Rzeszów przoduje również pod względem dostępności miejsc w żłobkach i przedszkolach. Godny podkreślenia jest fakt, iż Rzeszów jest jednym z nielicznych miast wojewódzkich w Polsce, które systematycznie odnotowuje dodatni przyrost naturalny (2,18 na 1 tys. mieszkańców).

Władze stolicy województwa podkarpackiego nieustannie inwestują w nowoczesną infrastrukturę przyjazną mieszkańcom i środowisku naturalnemu. Dzięki potężnym inwestycjom w stacje oczyszczania i uzdatniania wody, rzeszowianie mają do dyspozycji najczystszą wodę pitną w kraju. Systematycznie modernizowany jest miejski tabor komunikacji autobusowej, który na dzień dzisiejszy oparty jest już w przeważającej mierze na nowoczesnych i komfortowych autokarach napędzanych gazem ziemnym oraz prądem elektrycznym.

W Rzeszowie regularnie odbywają się wydarzenia kulturalne o międzynarodowym oddźwięku. Do najważniejszych z nich należą: Wschód Kultury - Europejski Stadion Kultury, Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych, Międzynarodowy Festiwal Piosenki "Carpathia Festival", Rzeszów Jazz Festival, Reggae nad Wisłokiem czy Festiwal "Jednego Serca, Jednego Ducha".

Rzeszowianie chętnie korzystają z licznych kortów tenisowych i squashowych, nowoczesnych i doskonale wyposażonych ośrodków SPA, torów kartingowych czy położonych nieopodal miasta pół golfowych i paintballowych. Ogromną popularnością cieszą się również ośrodki jeździeckie, wrotkarnie, parki linowe oraz escape-roomy.

160 km

ścieżek rowerowych

500 ha

parków i terenów zielonych

11

galerii handlowych

7 199 zł

średnia cena za  mieszkania (luty 2021)

Potencjał akademicki

Prawdziwym bogactwem Rzeszowa są ludzie młodzi – uczniowie oraz studenci. Stolica województwa podkarpackiego jest jednym z największych ośrodków akademickich Polski Wschodniej, w którym wiedzę zdobywa 42 tys. studentów na przeszło 70 kierunkach kształcenia. Godny odnotowania jest fakt, iż 34% siły roboczej w naszym mieście legitymuje się wyższym wykształceniem. Duża koncentracja międzynarodowych przedsiębiorstw technologicznych działających w Rzeszowie i najbliższym sąsiedztwie miasta, niska stopa bezrobocia, atrakcyjna oferta kulturalno – rekreacyjna miasta, jak również wysoka jakość życia to czynniki, które determinują wybór Rzeszowa przez absolwentów szkół średnich, jako wymarzonej destynacji do dalszego kształcenia się.

W Rzeszowie funkcjonują 2 uczelnie publiczne (Politechnika Rzeszowska i Uniwersytet Rzeszowski) oraz 5 uczelni niepublicznych (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa, Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna, filia Collegium Humanum Szkoły Głównej Menadżerskiej oraz Wyższe Seminarium Duchowne.

Awangardą wśród uczelni regionu jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza. Jako jedna z nielicznych uczelni w Polsce kształci przyszłych pilotów lotnictwa cywilnego na kierunku lotnictwo i kosmonautyka. Uczelnia oferuje perspektywiczne studia na kierunkach automatyka i robotyka, informatyka, elektronika i telekomunikacja, mechatronika, transport, inżynieria medyczna czy mechanika i budowa maszyn. Co szczególnie istotne, Politechnika Rzeszowska utrzymuje bliską współpracę z wiodącymi firmami z branży lotniczej, informatycznej i elektronicznej w regionie, jak również stowarzyszeniami, agencjami oraz instytucjami otoczenia biznesu.

Uniwersytet Rzeszowski oferuje szereg innowacyjnych kierunków kształcenia m.in. w Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej, Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii, Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Komputerowego oraz w Centrum Innowacji i Wdrożeń Technologii w Przemyśle Spożywczym. Szczególnym zainteresowaniem wśród studentów cieszą się takie kierunki, jak medycyna, ekonomia, prawo, zarządzanie, informatyka, biotechnologia, archeologia, jak również filologie: angielska, germańska, rosyjska oraz lingwistyka stosowana.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie od lat zajmuje czołowe pozycje w ogólnopolskich rankingach szkół wyższych. Nieprzerwanie od 2010 roku plasuje się w czołówce Rankingu Najlepszych Niepublicznych Uczelni w Polsce, którego organizatorem jest miesięcznik Perspektywy. Najpopularniejszymi kierunkami studiów wśród studentów są: informatyka, ekonomia, filologia angielska, finanse i rachunkowość oraz logistyka. WSIiZ jest czwartą w Europie i pierwszą w Polsce uczelnią, która do swej oferty kształcenia wprowadziła anglojęzyczne studia z zakresu Zarządzania Lotnictwem (Aviation Management) oraz General Aviation.

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa to jedna z największych uczelni niepublicznych w Polsce. Oferuje studia na kierunkach: prawo, administracja, zarządzanie oraz bezpieczeństwo wewnętrzne. Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych. Dysponuje nowoczesnym Centrum Kryminalistyki, Kryminologii oraz Medycyny Sądowej, doskonale wyposażoną strzelnicą elektroniczną, jak również pięknym, nowoczesnym kampusem, zlokalizowanym w centrum Rzeszowa.

Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie funkcjonuje na rynku edukacyjnym od roku 2000. Uczelnia oferuje studia I i II stopnia na innowacyjnych kierunkach kształcenia, takich jak coaching i zarządzanie zasobami ludzkimi, informatyka i cyberbezpieczeństwo, mediacje i negocjacje oraz geodezja i kartografia.

Od roku akademickiego 2019/2020 w Rzeszowie funkcjonuje zamiejscowy wydział Collegium Humanum Szkoły Głównej Menadżerskiej. Uczelnia oferuje studia na kierunku psychologia – zarówno w trybie dziennym, jak i zaocznym. Ponadto w ofercie dydaktycznej uczelni znajdują się również studia podyplomowe, w tym prestiżowe studia Executive Master of Business Administration (MBA).

42 tys.

studentów

12,5 tys.

absolwentów

7

uczelni

34%

mieszkańców Rzeszowa legitymuje się wykształceniem wyższym